Cửa hàng ở vị trí góc rẽ tương đối lý tưởng

Nằm ở góc rẽ nơi giao nhau giữa hai con đường có thể sản sinh ra “hiệu ứng góc rẽ”. Nơi đây tương đối lý tưởng cho việc mở cửa hàng.

cua-hang-goc-re

Ưu điểm của nó: Có thế tăng diện tích bày hàng, người qua lại hai con đường đông gây sự chú ý cho khách hàng, thông qua số người qua lại hai con đường này mà thu hút khí ấm áp. Nhưng do nằm ở hai mặt đường nên chọn hướng nào làm cửa chính cũng là vấn đề quan trọng.

Cách thông thường là chọn hướng nào có lưu lượng giao thông qua lại nhiều nhất làm cổng chính, còn hướng ít người thì làm cổng phụ. Nhưng cũng có lúc mở cả hai hướng làm cổng chính, khách hàng đi cống nào cũng được, điều này cùng tốt cho kinh doanh.

Loading...