Kiêng kỵ cầu thang xông bếp ga

Hiện tượng: Khí từ trên cầu thang xông thẳng xuống bếp ga làm cho khí trường xung quanh bếp ga không ổn định, có thể gâv cho tinh thần người sống trong nhà luôn căng thẳng, làm việc không chuyên tâm.

gam-cau-thang

Cách hóa giải: Phương thức hóa giải triệt để là dịch chuyển vị trí bếp ga. Nếu trong trường hợp không thể dịch chuyển được thì có thể dùng một bức bình phong chắn lại. Nếu không có không gian để đặt tấm bình phong thì bạn nên treo một chuỗi đồng tiền Ngũ Đế ở lối cửa cầu thang để hóa giải.

Loading...