Cách chọn vị trí cho phòng sách

phong doc sach 7

Có nhà phong thủy học cho rằng, phải lựa chọn vị trí thích hợp cho văn xương trong phòng đọc sách.

Vị trí của văn xương được quyết định bởi hướng của căn phòng:

Hướng phòng

Vị trí văn xương

Phòng nằm hưóng Bắc nhìn về hướng Nam

Hướng Bắc

Phòng nằm hướng Nam nhìn về hướng Bắc

Hướng chính Nam

Phòng nằm hưống Đông nhìn vê hướng Tây

Hướng Tây Bắc

Phòng nằm hướng Tây nhìn vê hướng Đông

Hướng Tây Nam

Phòng nằm hưóng Đông Nam nhìn về hướng Tây Bắc

Vị trí Trung Quan

Phòng nằm hướng Tây Bắc nhìn về hướng Đông Nam

Hướng chính Đông

Phòng nằm hướng Tây Nam nhìn về hưống Đông Bắc

Hướng chính Tây

Phòng nằm hướng Đông Bắc nhìn vê hưóng Tây Nam

Hướng chính Bắc

Cũng có nhà phong thủy học lại có quan điểm khác là có thể xác định vị trí phòng đọc sách căn cứ theo năm sinh của chủ nhà. Chẳng hạn:

Với các năm sinh có số cuối là 0, nên đặt phòng sách theo hướng Tây Bắc, bao gồm các năm 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000…

Với các năm sinh có số cuối là 1, nên đặt phòng sách theo hướng chính Bắc, bao gồm các năm 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001…

Với các năm sinh có số cuối là 2, nên đặt phòng sách theo hướng Đông Bắc, bao gồm các năm 1932, 1942, 1952, 1962, 1972, 1982, 1992, 2002…

Với các năm sinh có số cuối là 3, nên đặt phòng sách theo hướng chính Đông, bao gồm các năm 1933, 1943, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003…

Với các năm sinh có số cuối là 4, nên đặt phòng sách theo hướng Đông Nam, bao gồm các năm 1933, 1944, 1954, 1964, 1974, 1984, 1994, 2004…

Với các năm sinh có số cuốỉ là 5, nên đặt phòng sách theo hướng chính Nam, bao gồm các năm 1935, 1945, 1955, 1965, 1975, 1985, 1995, 2005…

Với các năm sinh có số cuốỉ là 6 và 8, nên đặt phòng sách theo hướng Tây Nam, bao gồm các năm 1936, 1938, 1946, 1948, 1956, 1958, 1966, 1968, 1976, 1978, 1986, 1988, 1996, 1998, 2006, 2008…

Với các năm sinh có số cuối là 7 và 9, nên đặt phòng sách theo hướng chính Tây, bao gồm các năm 1937, 1939, 1947, 1949, 1957, 1959, 1967, 1969, 1977, 1979, 1987, 1989, 1997, 1999, 2007, 2009…

Loading...