Cách chọn hướng bàn hợp tuổi và kê bàn hợp phong thủy

Nội dung

Mọi người đôi khi không hiểu rằng, tại sao mình cũng như họ mà sao công việc của mình lại không được thuận lợi. Luôn gặp chút khó khăn trong công việc, tiền tài thì không có. Họ không hề nhận ra, vấn đề mẫu chốt có thể là do văn phòng làm việc của mình chưa hợp phong thủy. Có thể hướng bàn làm việc không hợp tuổi hoặc kê bàn sai phong thủy. Từ đó, họ không thuận lợi trong công việc của mình. Vậy để cải thiện vận khí của mình cho tốt, hôm nay chúng tôi sẽ gợi ý cho các bạn. Đó là cách chọn hướng bàn hợp với tuổi của mình và kê bàn hợp phong thủy như sau. Mời các độc giả cùng tìm hiểu sau đây.

Hướng bàn hợp tuổi cho 12 con giáp

Dưới đây là hướng bàn làm việc hợp tuổi để tăng tài lộc cho 12 con giáp.

Tuổi Tý

Giáp Tý

 • Gia chủ Giáp Tý nam mạng và nữ mạng đều có hướng làm việc tốt là Tây tứ trạch, vì vậy hướng bàn làm việc hợp tuổi là: Hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc và Tây. Đồng thời không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông, Nam, Bắc và Đông Nam.

Bính Tý

 • Gia chủ Bính Tý nam mạng thuộc đông tứ trạch, vì vậy hướng bàn làm việc hợp tuổi là: Hướng Bắc, Nam, Đông và Đông nam. Đồng thời, Gia chủ Giáp Tý không nên đặt bàn làm việc ở những hướng Đông Bắc, Tây nam, Tây và Tây Bắc.
 • Gia chủ Bính Tý nữ mạng thuộc Tây tứ trạch, vì vậy hướng bàn làm việc hợp tuổi là: Hướng Đông Bắc, Tây, Tây Bắc và Tây Nam. Đồng thời, gia chủ tuổi này không nên đặt bàn làm việc ở hướng Bắc, Đông Nam, Nam và Đông.

Mậu Tý

 • Gia chủ tuổi Mậu Tý nam mạng, có hướng làm việc tốt là Đông tứ trạch cụ thể là các hướng như: Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Đồng thời gia chủ tuổi này có hướng xấu là Tây tứ trạch nên không đặt bàn làm việc ở hướng này. Cụ thể như hướng Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc và Tây.
 • Gia chủ tuổi Mậu Tý nữ mạng, có hướng làm việc tốt là Tây tứ trạch và hướng xấu là Đông tứ trạch.

Canh Tý

 • Gia chủ tuổi Canh Tý là nam mạng, có hướng Đông tứ trạch là hướng tốt. Vì vậy nên đặt hướng bàn làm việc là Bắc, nam, Đông và Đông Nam. Có hướng xấu là Tây tứ trạch nên cần tránh đặt bàn làm việc ở hướng này.
 • Gia chủ là nữ mạng, có hướng Tây tứ trạch là hướng tốt. Vì vậy nên đặt hướng bàn làm việc ở Đông Bắc, Tây, Tây Bắc và Tây Nam. Hướng xấu là Đông tứ trạch nên tránh đặt bàn làm việc ở hướng này.

Nhâm Tý

 • Gia chủ tuổi Nhâm Tý là nam mạng có hướng tốt là Đông tứ trạch, vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như. Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.
 • Gia chủ là nữ mạng sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây Nam, Tây Bắc, Tây và Đông Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu.

Tuổi Sửu

Ất Sửu

 • Gia chủ tuổi Ất Sửu là nam mạng, sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây Nam, Tây Bắc, Tây và Đông Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu.
 • Gia chủ tuổi Ất Sửu là nữ mạng có hướng tốt là Đông tứ trạch, vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như. Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.

Đinh Sửu

 • Gia chủ tuổi Đinh Sửu là nam mạng và nữ mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch, vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như. Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.

Kỷ Sửu

 • Gia chủ tuổi Kỷ Sửu là nam mạng, sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây Nam, Tây Bắc, Tây và Đông Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu.
 • Gia chủ tuổi Kỷ Sửu là nữ mạng có hướng tốt là Đông tứ trạch, vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như. Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.

Tân Sửu

 • Gia chủ tuổi Tân Sửu là nam mạng và nữ mạng đều có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.

Quý Sửu

 • Gia chủ tuổi Quý Sửu là nam mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.
 • Gia chủ tuổi Quý Sửu là nữ mạng sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây Nam, Tây Bắc, Tây và Đông Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu.

Tuổi Dần

Giáp Dần

 • Gia chủ tuổi Giáp Dần là nam mạng và nữ mạng, đều sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây Nam, Tây Bắc, Tây và Đông Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu.

Bính Dần

 • Gia chủ tuổi Bính Dần là nam mạng, sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu.
 • Gia chủ tuổi Bính Dần là nữ mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.

Mậu Dần

 • Gia chủ tuổi Mậu Dần là nam mạng, sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu.
 • Gia chủ tuổi Mậu Dần là nữ mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.

Canh Dần

 • Gia chủ tuổi Canh Dần là nam mạng, sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu.
 • Gia chủ tuổi Canh Dần là nữ mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.

Nhâm Dần

 • Gia chủ tuổi Nhâm Dần là nam mạng, sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu.
 • Gia chủ tuổi Nhâm Dần là nữ mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.

Tuổi Mão

Ất Mão

 • Gia chủ tuổi Ất Mão là nam mạng và nữ mạng, đều sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.

Đinh Mão

 • Gia chủ tuổi Đinh Mão là nam mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.
 • Gia chủ tuổi Đinh Mão là nữ mạng sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây Nam, Tây Bắc, Tây và Đông Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu.

Kỷ Mão

 • Gia chủ tuổi Kỷ Mão là nam mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.
 • Gia chủ tuổi Kỷ Mão là nữ mạng sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây Nam, Tây Bắc, Tây và Đông Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu.

Quý Mão

 • Gia chủ tuổi Quý Mão là nam mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.
 • Gia chủ tuổi Quý Mão là nữ mạng sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây Nam, Tây Bắc, Tây và Đông Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu.

Tân Mão

 • Gia chủ tuổi Tân Mão là nam mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.
 • Gia chủ tuổi Tân Mão là nữ mạng sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây Nam, Tây Bắc, Tây và Đông Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu.

Tuổi thìn

Giáp thìn

 • Gia chủ tuổi Giáp thìn là nam mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.
 • Gia chủ tuổi Giáp thìn là nữ mạng sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây Nam, Tây Bắc, Tây và Đông Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu.

Bính Thìn

 • Gia chủ tuổi Bính Thìn là nam mạng và nữ mạng, đều sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.

Canh thìn

 • Gia chủ tuổi Canh thìn là nam mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.
 • Gia chủ tuổi Canh thìn là nữ mạng sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây Nam, Tây Bắc, Tây và Đông Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu.

Nhâm Thìn

 • Gia chủ tuổi Nhâm thìn là nam mạng và nữ mạng, đều có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.
Hướng bàn hợp tuổi cho 12 con giáp (ảnh minh họa)
Hướng bàn hợp tuổi cho 12 con giáp (ảnh minh họa)

Tuổi Tỵ

Ất Tỵ

 • Gia chủ tuổi Ất Tỵ là nam mạng và nữ mạng, đều sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.

Đinh Tỵ

 • Gia chủ tuổi Đinh Tỵ là nam mạng, sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.
 • Gia chủ tuổi Đinh Tỵ là nữ mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.

Kỷ Tỵ

 • Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ là nam mạng, sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.
 • Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ là nữ mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.

Tân Tỵ

 • Gia chủ tuổi Tân Tỵ là nam mạng và nữ mạng, đều sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.

Quý Tỵ

 • Gia chủ tuổi Quý Tỵ là nam mạng và nữ mạng, đều sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.
 • Gia chủ tuổi Quý Tỵ là nữ mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.

Tuổi Ngọ

Giáp Ngọ

 • Gia chủ tuổi Giáp Ngọ là nam mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.
 • Gia chủ tuổi Giáp Ngọ là nữ mạng, sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.

Bính Ngọ

 • Gia chủ tuổi Bính Ngọ là nam mạng và nữ mạng, đều sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.

Mậu Ngọ

 • Gia chủ tuổi Mậu Ngọ là nam mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.
 • Gia chủ tuổi Mậu Ngọ là nữ mạng, sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.

Canh Ngọ

 • Gia chủ tuổi Canh Ngọ là nam mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.
 • Gia chủ tuổi Canh Ngọ là nữ mạng, sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.

Nhâm Ngọ

 • Gia chủ tuổi Nhâm Ngọ là nam mạng và nữ mạng, đều sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.

Tuổi Mùi

Ất Mùi

 • Gia chủ tuổi Ất Mùi là nam mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.
 • Gia chủ tuổi Ất Mùi là nữ mạng, sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.

Đinh Mùi

 • Gia chủ tuổi Đinh Mùi là nam mạng, sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.
 • Gia chủ tuổi Đinh Mùi là nữ mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.

Kỷ Mùi

 • Gia chủ tuổi Kỷ Mùi là nam mạng và nữ mạng, đều có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.

Tân Mùi

 • Gia chủ tuổi Tân Mùi là nam mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.
 • Gia chủ tuổi Tân Mùi là nam mạng, sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.

Quý Mùi

 • Gia chủ tuổi Quý Mùi là nam mạng, sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.
 • Gia chủ tuổi Quý Mùi là nữ mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.

Tuổi Thân

Giáp Thân

 • Gia chủ tuổi Giáp Thân là nam mạng, sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.
 • Gia chủ tuổi Giáp Thân là nữ mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.

Bính Thân

 • Gia chủ tuổi Bính Thân là nam mạng và nữ mạng, đều sẽ có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.

Mậu Thân

 • Gia chủ tuổi Mậu Thân là nam mạng, có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.
 • Gia chủ tuổi Mậu Thân là nữ mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.

Canh Thân

 • Gia chủ tuổi Canh Thân là nam mạng, có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.
 • Gia chủ tuổi Canh Thân là nữ mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hương xấu.

Nhâm Thân

 • Gia chủ tuổi Nhâm Thân là nam mạng và nữ mạng, có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.

Tuổi Dậu

Ất Dậu

 • Gia chủ tuổi Ất Dậu là nam mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hướng xấu.
 • Gia chủ tuổi Ất Dậu là nữ mạng, có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.

Đinh Dậu

 • Gia chủ tuổi Đinh Dậu là nam mạng và nữ mạng, có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.

Kỷ Dậu

 • Gia chủ tuổi Kỷ Dậu là nam mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hướng xấu.
 • Gia chủ tuổi Kỷ Dậu là nữ mạng, có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.

Tân Dậu

 • Gia chủ tuổi Tân Dậu là nam mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hướng xấu.
 • Gia chủ tuổi Tân Dậu là nữ mạng, có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.

Quý Dậu

 • Gia chủ tuổi Quý Dậu là nam mạng và nữ mạng, có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.

Tuổi Tuất

Giáp Tuất

 • Gia chủ tuổi Giáp Tuất là nam mạng, có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.
 • Gia chủ tuổi Giáp Tuất là nữ mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hướng xấu.

Bính Tuất

 • Gia chủ tuổi Bính Tuất là nữ mạng và nam mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hướng xấu.

Mậu Tuất

 • Gia chủ tuổi Mậu Tuất là nam mạng, có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.
 • Gia chủ tuổi Mậu Tuất là nữ mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hướng xấu.

Canh Tuất

 • Gia chủ tuổi Canh Tuất là nữ mạng và nam mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hướng xấu.

Nhâm Tuất

 • Gia chủ tuổi Nhâm Tuất là nam mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hướng xấu.
 • Gia chủ tuổi Nhâm Tuất là nữ mạng, có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.

Tuổi Hợi

Ất Hợi

 • Gia chủ tuổi Đinh Hợi là nam mạng, có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.
 • Gia chủ tuổi Đinh Hợi là nam mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hướng xấu.

Đinh Hợi

 • Gia chủ tuổi Đinh Hợi là nam mạng, có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.
 • Gia chủ tuổi Đinh Hợi là nữ mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hướng xấu.

Kỷ Hợi

 • Gia chủ tuổi Kỷ Hợi là nam mạng, có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.
 • Gia chủ tuổi Kỷ Hợi là nữ mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hướng xấu.

Tân Hợi

 • Gia chủ tuổi Tân Hợi là nam mạng, có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.
 • Gia chủ tuổi Tân Hợi là nữ mạng, có hướng tốt là Đông tứ trạch. Vì vậy nên đặt bàn làm việc ở các hướng như: Hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây tứ trạch, đây là hướng xấu.

Quý Hợi

 • Gia chủ tuổi Quý Hợi là nam mạng và nữ mạng, có hướng Tây tứ trạch hợp phong thủy. Vì vậy, nên đặt bàn làm việc ở hướng Tây, Đông Bắc, Tây Bắc và Nam. Không nên đặt bàn làm việc ở hướng Đông tứ trạch vì đây là hướng xấu như Đông Nam, Bắc, Nam và Đông.

Kê hướng bàn làm việc hợp phong thủy

Bàn làm việc phải hướng ra cửa

Để có thể làm việc luôn chuẩn xác hiệu quả, thì theo kinh nghiệm đi trước sẽ bố trí hướng bàn làm việc hợp tuổi. Đồng thời bàn làm việc phải ra hướng cửa nhưng chú ý, không được đặt hướng của bàn làm việc chính diện ra cửa. Từ đây sẽ đem lại tài lộc cho bạn trong công việc.

Không nên quay lưng ra cửa

Theo phong thủy, thì nếu không muốn công việc gặp khó khăn, công sức bỏ ra thì nhiều mà thu lại thì ít. Thì không nên kê bàn hướng quay lưng ra cửa, vị trí này cho thấy chúng ta sẽ không có ai giúp đỡ trong công việc hay chỗ dựa vững chắc cho mình.

Sau lưng người ngồi phải có điểm tựa

Khi kê bàn làm việc bạn phải chọn nơi có điểm tựa, để thoải mái khi làm việc. Đồng thời theo phong thủy, thì khi bạn ngồi quay lưng vào tường thì sẽ giúp bạn công việc trôi chảy có quý nhân giúp đỡ. Quan hệ mọi người trong văn phòng sẽ tốt hơn và ngày càng thăng tiến hơn trong công việc. Đem lại tài lộc cho mọi người.

Không nên đặt bàn làm việc chính giữa phòng

Khi kê bàn giữa phòng làm việc thì theo phong thủy, nghĩa là bạn đang ở vị trí thân cô thế cô. Không ai giúp bạn khi bạn gặp khó khăn trong công việc. Vì vậy, không nên kê hướng bàn làm việc ở vị trí trung cung này.

Tránh phạm môn xung sát

Khi kê bàn làm việc mặt đối diện với cửa ra vào thì se khiến cho bạn mất tập trung làm việc. Hiệu quả công việc không cao và hay mắc sai lầm, và trong phong thủy người ta gọi đây là “phạm môn trung sát”. Không tốt cho bạn, vì vậy không nên kê hướng bàn ở vị trí này nhé.

Đặt một số vật phẩm thu hút vận khí tăng tài lộc

Đặt cây cảnh trong văn phòng

Bạn nên đặt một số cây cảnh trong phòng làm việc của mình để tăng sinh khí cho văn phòng. Cụ thể bạn có thể đặt một số cây lá to và có gai như cây trúc, đặt trước văn phòng để hút tài lộc và tố cho sinh khí. Khi văn phòng có nhiều cây xanh thì giúp bạn có tinh thần làm việc thoải mái, tăng hiệu quả công việc.

VÍ dụ:

Cây Kim Tiền
Cây Kim Tiền
 • Tuổi Tý: Cây mang lại tài vận: Cây Kim Tiền
 • Tuổi Sửu: Cây mang lại tài vận: Cây dứa cảnh nến
 • Tuổi Dần: Cây mang lại tài vận: Cây Ngũ gia bì
 • Tuổi Mão: Cây mang lại tài vận: Cây Trúc phú quý (cây phát lộc)
 • Tuổi Thìn: Cây mang lại tài vận: Cây xương rồng và cây vạn niên thanh
 • Tuổi Tỵ: Cây mang lại tài vận: Cỏ đồng tiền
Cây Trầu Bà
Cây Trầu Bà
 • Tuổi Ngọ: Cây mang lại tài vận: Cây trầu bà
 • Tuổi Mùi: Cây mang lại tài vận: Cây Lan quân tử
 • Tuổi Thân: Cây mang lại tài vận: Cây tùng bồng lai
 • Tuổi Dậu: Cây mang lại tài vận: Cây Ngọc Lộ (sen đá)
 • Tuổi Tuất: Cây mang lại tài vận: Cây phát tài (cây kim ngân)
 • Tuổi Hợi: Loại cây vượng tài: Nhất mạt hương

Đặt vật phẩm phong thủy trên bàn làm việc

Bạn cũng có thể đặt một số vật phẩm như quả cầu thạch anh, hình tượng chiếc tháp để tạo thêm nguồn năng lượng dồi dào. Đem lại cho văn phòng của bạn có phong thủy tốt có lợi cho tài lộc của bạn.

Trên đây là bài viết, chúng tôi gợi ý cho các bạn cách đặt bàn làm việc ở phương vị nào cho hợp tuổi. Cách kê bàn hợp phong thủy để chiêu hút tài lộc. Hy vọng bài viết này sẽ giúp cho các bạn ngày càng thuận lợi hơn trong công việc.

Loading...