Bàn làm việc trong văn phòng nên bố trí như thế nào?

Môi trường văn phòng không chỉ chịu ảnh hưởng của vị trí bàn làm việc, cũng có liên quan đến hình dạng xếp đặt của một bàn làm việc. Nếu trên mặt bàn sắp đặt các vật phẩm một cách chính xác. Ngũ hành tương sinh, sẽ tạo ra sức sáng tạo mãnh liệt, nếu đặt sai thì sẽ khiến cho công việc trở nên khó khăn.

Hướng đặt bàn làm việc

Đối với mỗi bàn làm việc hình vuông mà nói, khi đặt ở hướng cơ bản là ngồi Tây hướng Đông thì tám phương vị đã hình thành nên một hình dạng bát quái, Vậy thì sự sắp đặt dưới đây có lợi cho sự nghiệp gia đình vì có thể xem xét đầy đủ cụ thể.

file.419263

 

Mặt Đông: kim tiền              Đông Nam: điện thoại

Mặt Tây: ấn chương            Tây Nam: đài lịch

Mặt Nam: đài đăng              Chính Bắc: bút ký

Mặt Bắc: thực vật                Chính Tây: bút mực.

Hướng ngồi có liên quan gì đến trạng thái làm việc?

Hướng ngồi cần phải nhìn thấy toàn bộ phòng trong, các cửa ra vào và cửa sổ, hơn nữa không được ngồi quay lưng ra cửa hoặc là ngồi cùng phía cửa nhà vệ sinh. Còn cố gắng không ngồi bên cạnh các thiết bị máy móc, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức tập trung và sức khỏe. Nếu nhiều người làm việc, thì cần thiết cho tất cả các bàn và ghế đều hướng vào giữa trung tâm, để tăng thêm tâm lực.