Những điều cơ bản về Phật giáo cần biết - Trang 5

Phật giáo là một tôn giáo chứa đựng những truyền thống, tín ngưỡng và phương pháp tu tập dựa trên lời dạy của một nhân vật lịch sử. Nhằm giúp con người hướng thiện, làm nhiều việc tốt. Sống tu nhân tích đức và sống có ý nghĩa cho đời hơn từ những bài kinh tụng hay những lời phật dạy đi sâu vào lòng người.Những điều cơ bản về Phật giáo cần biết

Загрузка...

Linh hồn có hay không?

Cho đến nay, nhiều người vẫn cho là có sự tồn tại của linh hồn và khi con người chết đi, nhưng phần hồn thì

Tìm hiểu về đại bi tâm và đại bi thần chú

Chú đại bi là gì? Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh

Sự linh ứng và nhiệm mầu của câu “Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát”

“Nếu nữ nhân thế trần. Mong sinh được nam tử. Hoặc mong con là nữ. Hãy trai tịnh khiết thân. Thường lễ bái Quan Âm.

Huyền nhiệm Chú Đại Bi

Huyền nhiệm Chú Đại Bi Sự linh nghiệm, hiển linh của chú Đại Bi từ lâu đã được dân gian Việt Nam nói riêng, dân

Đức Phật là bậc thầy các nhà khoa học

“Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo

Chân lý cuộc sống qua những lời Phật dạy

Trong cuộc sống này không ai là hoàn hảo và cũng không có gì đúng hoàn toàn. Mỗi một sự việc đều được đánh giá

Lời Phật dạy và khoa học

Sau đây là một số lời Phật dạy đối chiếu với sự tìm hiểu của các nhà Khoa học: I )- Vi sinh vật, âm

Sự linh ứng của Chú Đại Bi

Thần Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại

Ngồi thiền nâng cao hiệu quả công việc và sức khỏe

Cuộc sống, công việc hằng ngày trở nên bộn bề nó làm chúng ta mệt mỏi. Vì thế ngày mới của chúng ta sẽ bớt

Cuộc đời hòa thượng Thích Thiền Tâm

Cuộc đời của hòa thượng Thích Thiền Tâm Từ xưa các cao Tăng hiểu đạo, sau khi viên tịch các Ngài giống như : Nhạn