Những điều cơ bản về Phật giáo cần biết

Загрузка...

Duyên nợ trong lời Phật dạy

Cuộc sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa ...

Nhân duyên vợ chồng theo lời Phật dạy

Có thể người vợ ở kiếp này là người bạn chôn kiếp trước, tới trả nợ cho bạn. Đứa con trai ở kiếp này, là chủ nợ của b ...