Những bài Kinh phật hướng thiện con người

Kinh Phật là những bài Kinh Phật, những lời Phật dạy và là những bài kinh Phật tụng hằng ngày như Chú Đại Bi, Kinh A Di Đà, Kinh Tu Đại Hạnh, Kinh Phật Bà La Mật.... Nhằm hướng thiện con người, giúp con người tu nhân tích đức, hiểu sự đời và tạo hóa vạn vật. Để tâm hồn thanh than và sống có ý nghĩa hơn.
Загрузка...

Đạo làm người theo lời Phật dạy

Trong mỗi chúng ta, ai cũng cần học về đạo làm người từ ông bà, bố mẹ, anh chị em và tất cả mọi người xung quanh. Chú ...

Bạn có biết vị Phật nào độ mệnh cho bạn?

Các vị Phật độ mệnh được phân định theo tuổi, tức là căn cứ vào năm sinh của bạn để phân định, không thay đổi theo nă ...

Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận

Kệ khai kinh

Phật pháp cao siêu rất thẳm sâu,
Trăm ngàn muôn kiếp khó tầm cầu.
Con nay nghe thấy chuyên ...

Bát Nhã Tâm Kinh Bằng Tiếng Việt

Thầy Thích Trí Thoát tụng Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Việt

Bồ tát Quán tự tại khi hành Bát nhã ba la mật đa sâu xa s ...

Bát Nhã Tâm Kinh Tiếng Phạn

Bát Nhã Tâm Kinh dựa theo các âm trong bản tụng Hán Việt, viết lại bằng tiếng Phạn âm chữ la tinh và mẫu chữ devanāga ...

Kinh Phước Đức được hiểu như thế nào?

Đây là những điều tôi được nghe hồi đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà. ...

Kinh cha mẹ ân trọng khó báo đáp

Có thể chúng ta ai cũng biết công ơn cha mẹ là vô bờ bến nhưng thật sự chúng ta không hình dung hết sự mang nặng đẻ đ ...

No Image

Kinh Vô Lượng Thọ là kinh căn bản mà pháp môn tịnh độ y cứu, trong kinh nêu rõ y báo chánh báo của tây phương tịnh độ ...