Chọn ngày (dương lịch):
Dương Lịch
Thứ 4 - Ngày 26  - Tháng 7  - Năm 2017
Âm Lịch
Mồng 4/6 - Ngày :  Giáp Dần  -   Tháng: Đinh Mùi  -  Năm: Đinh Dậu
Ngày : Hoàng đạo [Kim Quỹ]  -  Trực : Nguy  -  Lục Diệu : Tốc hỷ -  Tiết khí : Đại thử
Can khắc chi xung với ngày (xấu) : Mậu Thân - Bính Thân - Canh Ngọ - Canh Tý
Can khắc chi xung với tháng (xấu) : Kỷ Sửu - Tân Sửu
Giờ hoàng đạo : Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)

Sa Trung Thổ: Đất bãi cát HÀNH THỔ : Lộ Bàng, Đại Trạch, Sa Trung Thổ Đắc Mộc như đạt thanh vân lộ Ngoại hữu tam ban phách Mộc gia Phùng chi tất mệnh tu nhập mộ. Giải thích : Lộ Bàng Thổ (đất đường lộ), Đại Trạch Thổ (đ

Đại Lâm Mộc: Cây trong rừng HÀNH MỘC : Bình Địa Mộc trung chỉ nhất sinh Bất phùng Kim giả bất năng thành Ngũ ban biệt Mộc kỵ Kim loại Nhược ngộ đương nhiên bất đắc sinh. Những loại Mộc còn lại như Tùng Bá Mộc (cây tùng g

Bạch Lạp Kim: Vàng trong sáp HÀNH KIM : Kiếm, Sa Kim phong lưỡng ban kim Mộc mệnh nhược phòng tức khắc hiềm Ngoại hữu tứ Kim giải kỵ Hỏa Kiếm sa vô Hỏa bất thành hình. Hải Trung Kim (vàng trong biển), Bạch Lạp Kim (vàng tro

Trường Lưu Thủy: Sông dài HÀNH THỦY : Đại Hải Thủy, Thiên Hà Thủy lưu Nhị ban bất dữ Thổ vi cửu Ngoại giả đô lai toàn kỵ Thổ Phùng chi y lộc tất nan cầu. Trường Lưu Thủy (sông dài), Giang Hà Thủy (sông cái), Tuyền Trung Th

Sa Trung Kim: Vàng trong cát HÀNH KIM : Kiếm, Sa Kim phong lưỡng ban kim Mộc mệnh nhược phòng tức khắc hiềm Ngoại hữu tứ Kim giải kỵ Hỏa Kiếm sa vô Hỏa bất thành hình. Kiếm Phong Kim (vàng trong kiếm) và Sa Trung Kim (vàng tr

Thiên Thượng Hỏa: Lửa trên trời HÀNH HỎA : Phúc Đăng, Lư Trung dữ Sơn Đầu Tam Hỏa nguyên lai phách Thủy lưu Thiên Thượng, Tích , Sơn hạ Hỏa Thủy trung nhất ngô cân vương hâu. Thiên Thượng Hỏa (lửa trên trời) và Tích Lịch Hỏa (lử

Lộ Bàng Thổ: Đất đường lộ HÀNH THỔ : Lộ Bàng, Đại Trạch, Sa Trung Thổ Đắc Mộc như đạt thanh vân lộ Ngoại hữu tam ban phách Mộc gia Phùng chi tất mệnh tu nhập mộ. Giải thích : Lộ Bàng Thổ (đất đường lộ), Đại Trạch Thổ (đ

Thạch Lựu Mộc: Cây mọc trên đá HÀNH MỘC : Bình Địa Mộc trung chỉ nhất sinh Bất phùng Kim giả bất năng thành Ngũ ban biệt Mộc kỵ Kim loại Nhược ngộ đương nhiên bất đắc sinh. Những loại Mộc như Tùng Bá Mộc (cây tùng già), D

Dương Liễu Mộc: Cây dương liễu HÀNH MỘC : Bình Địa Mộc trung chỉ nhất sinh Bất phùng Kim giả bất năng thành Ngũ ban biệt Mộc kỵ Kim loại Nhược ngộ đương nhiên bất đắc sinh. Những loại Mộc như Tùng Bá Mộc (cây tùng già), D

Đại Dịch Thổ: Đất đầm lầy (Đại Trạch Thổ) HÀNH THỔ : Lộ Bàng, Đại Trạch, Sa Trung Thổ Đắc Mộc như đạt thanh vân lộ Ngoại hữu tam ban phách Mộc gia Phùng chi tất mệnh tu nhập mộ. Giải thích : Lộ Bàng Thổ (đất đường lộ), Đạ