Hôm nay
Dương lịchÂm lịch
Tháng 2 năm 2018Tháng 1 năm 2018 (Mậu Tuất)
16
1
Thứ Sáu

Kỷ Mão

Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Giáp Dần
Giờ: Giáp Tý, Tiết : Lập xuân
Là ngày: Chu Tước Hắc đạo
Giờ hoàng đạo, giờ tốt trong ngày
Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem ngày tốtÂm lịch hôm nayLịch âm 2018

Nam Mạng – Ất Hợi
Sinh năm: 1935, 1995 và 2055
Cung KHÔN. Trực TRỪ
Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) ...

Nữ Mạng – Nhâm Tuất
Sinh năm: 1922, 1982 và 2042
Cung ĐOÀI
Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước biển lớn)
Xư ...

Nam Mạng – Nhâm Tuất
Sinh năm: 1922, 1982 và 2042
Cung CÀN
Trực PHÁ
Mạng ĐẠI HẢI THÙY (nước biể ...

Nữ Mạng – Mậu Tuất
Sinh năm: 1958, 2018 và 2078
Cung TỐN
Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc trên đất vàng) ...

Nam Mạng – Mậu Tuất
Sinh năm: 1958, 2018 và 2078
Cung CHẤN
Trực BÌNH
Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc ...

Nữ Mạng – Giáp Tuất
Sinh năm: 1934, 1994 và 2054
Cung LY
Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi)
Xương ...

Nam Mạng – Giáp Tuất
Sinh năm:1934 đến 1994 và 2054
Cung CÀN. Trực KIÊN
Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên ...

Nữ Mạng – Canh TuấtSinh năm: 1910, 1970 và 2030
Cung KHẢM
Mạng THOA XUYÊN KIM (xuyến bằng vàng)
Xươ ...

Nam Mạng – Canh Tuất
Sinh năm: 1910, 1970 và 2030
Cung LY. Trực THÂU
Mạng XOA XUYẾN KIM (xuyến bằng ...

Nữ Mạng – Bính Tuất
Sinh năm: 1946, 2006 và 2066
Cung CẤN
Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò)
Xươn ...