Chọn ngày
Dương Lịch
Thứ Ba - Ngày 23  - Tháng 1  - Năm 2018
Âm Lịch
Mồng 7/12 - Ngày :  Ất Mão  -   Tháng: Quý Sửu  -  Năm: Đinh Dậu
Ngày : Hoàng đạo [Bảo Quang (Kim Đường)]  -  Trực : Mãn  -  Lục Diệu : Không vong -  Tiết khí : Đạn hàn
Can khắc chi xung với ngày (xấu) : Kỷ Dậu - Đinh Dậu - Tân Mùi - Tân Sửu
Can khắc chi xung với tháng (xấu) : Ất Mùi - Tân Mùi - Đinh Hợi - Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo : Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)

Nữ Mạng – Bính Ngọ Sinh năm: 1906, 1966 và 2026
Cung CÀN
Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông Thiên Hà)
Xư ...

Nam Mạng – Bính Ngọ
Sinh năm: 1906, 1966 và 2026
Cung TỐN
Trực MÃN
Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sôn ...

Nữ Mạng – Quý Tỵ
Sinh năm:1953, 2013 và 2073
Cung KHÔN
Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài)
Xươ ...

Nam Mạng – Quý Tỵ
Sinh năm: 1953, 2013 và 2073
Cung KHÔN
Trực TRỪ
Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước ch ...

Nữ Mạng – Tân Tỵ
Sinh năm: 1941, 2001 và 2061
Cung TỐN
Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đèn bằng vàng)
X ...

Nam Mạng – Tân Tỵ
Sinh năm: 1941, 2001 và 2061
Cung KHÔN
Trực ĐỊNH
Mạng BẠCH LẠP KIM (vàng chân ...

Nữ Mạng – Kỷ Tỵ
Sinh năm: 1929, 1989 và 2049
Cung CẤN
Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn)
Xương C ...

Nam Mạng – Kỷ Tỵ
Sinh năm: 1929, 1989 và 2049
Cung CẤN. Trực KHAI
Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn) ...

Nữ Mạng – Đinh Tỵ
Sinh năm: 1917, 1977 và 2037
Cung KHÔN
Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát)
Xương ...

No Image

Nam Mạng – Đinh Tỵ Sinh năm: 1917, 1977 và 2037
Cung KHÔN. Trực TRỪ
Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát)