Hôm nay
Dương lịchÂm lịch
Tháng 11 năm 2018Tháng 10 năm 2018 (Mậu Tuất)
13
7
Thứ Ba

Kỷ Dậu

Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Quý Hợi
Giờ: Giáp Tý, Tiết : Lập đông
Là ngày: Chu Tước Hắc đạo
Giờ hoàng đạo, giờ tốt trong ngày
Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem ngày tốtÂm lịch hôm nayLịch âm 2018

Tử vi trọn đời Nhâm Tuất – Nữ mạng

Nữ Mạng – Nhâm Tuất
Sinh năm: 1922, 1982 và 2042
Cung ĐOÀI
Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước biển lớn)
Xư ...

Tử vi trọn đời Nhâm Tuất – Nam mạng

Nam Mạng – Nhâm Tuất
Sinh năm: 1922, 1982 và 2042
Cung CÀN
Trực PHÁ
Mạng ĐẠI HẢI THÙY (nước biể ...

Tử vi trọn đời Mậu Tuất – Nữ mạng

Nữ Mạng – Mậu Tuất
Sinh năm: 1958, 2018 và 2078
Cung TỐN
Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc trên đất vàng) ...

Tử vi trọn đời Mậu Tuất – Nam mạng

Nam Mạng – Mậu Tuất
Sinh năm: 1958, 2018 và 2078
Cung CHẤN
Trực BÌNH
Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc ...

Tử vi trọn đời Giáp Tuất – Nữ mạng

Nữ Mạng – Giáp Tuất
Sinh năm: 1934, 1994 và 2054
Cung LY
Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi)
Xương ...

Tử vi trọn đời Giáp Tuất – Nam mạng

Nam Mạng – Giáp Tuất
Sinh năm:1934 đến 1994 và 2054
Cung CÀN. Trực KIÊN
Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên ...

Tử vi trọn đời Canh Tuất – Nữ mạng

Nữ Mạng – Canh TuấtSinh năm: 1910, 1970 và 2030
Cung KHẢM
Mạng THOA XUYÊN KIM (xuyến bằng vàng)
Xươ ...

Tử vi trọn đời Canh Tuất – Nam mạng

Nam Mạng – Canh Tuất
Sinh năm: 1910, 1970 và 2030
Cung LY. Trực THÂU
Mạng XOA XUYẾN KIM (xuyến bằng ...

Tử vi trọn đời Bính Tuất – Nữ mạng

Nữ Mạng – Bính Tuất
Sinh năm: 1946, 2006 và 2066
Cung CẤN
Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò)
Xươn ...

Tử vi trọn đời Bính Tuất – Nam mạng

Nam Mạng – Bính Tuất
Sinh năm: 1946, 2006 và 2066
Cung LY. Trực PHÁ
Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò ...