Hôm nay
Dương lịchÂm lịch
Tháng 2 năm 2020Tháng 2 năm 2020 (Canh Tý)
29
7
Thứ Bảy
Tuổi Dần
Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Kỷ Mão
Giờ: Canh Tý, Tiết : Vũ thủy
Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo
Giờ hoàng đạo, giờ tốt trong ngày
Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem ngày tốtLịch âm 2020

Tử vi trọn đời Kỷ Mão – Nữ mạng

Sinh năm: 1939, 1999 và 2059

Cung KHÔN
Mạng THÀNH ĐẦU THỔ (đất trên vách)
Xương CON MÈO.
Tướng tinh ...

Tử vi trọn đời Kỷ Mão – Nam mạng

Sinh năm: 1939, 1999 và 2059
Cung ĐOÀI. Trực BẾ
Mạng THÀNH ĐẦU THỔ (đất trên vách)
Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY ...

Tử vi trọn đời Đinh Mão – Nam mạng

Sinh năm: 1927, 1987 và 2047
Cung KHẢM. Trực CHẤP
Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lư)
Khắc KIẾM PHONG KIM ...

Tử vi trọn đời Đinh Mão – Nữ mạng

Sinh năm: 1927, 1987 và 2047
Cung CÀN
Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lư)
Xương CON MÈO. Tướng tinh CON GÀ ...

Tử vi trọn đời Ất Mão – Nữ mạng

Sinh năm: 1915, 1975 và 2035

Cung LY
Mạng ĐẠI KHUÊ THỦY (nước khe lớn)
Xương CON MÈO. Tướng tinh CON DƠ ...

Tử vi trọn đời Ất Mão – Nam mạng

Sinh năm: 1915, 1975 và 2035

Cung TỐN. Trực BẾ
Mạng ĐẠI KHÊ THỦY (nước khe lớn)
Khắc SƠN HẠ HỎA
Con ...

Tử vi trọn đời Nhâm Dần – Nam mạng

Sinh năm: 1962, 2022 và 2082

Cung CẤN. Trực TRỪ
Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng)
Khắc LƯ TRUNG HỎA
Co ...

Tử vi trọn đời Nhâm Dần – Nữ mạng

Sinh năm: 1962, 2022 và 2082

Cung CẤN
Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đ èn bằng vàng)
Xương CON CỌP
Tướng t ...

Tử vi trọn đời Mậu Dần – Nữ mạng

Sinh năm: 1938, 1998 và 2058
Cung KHẢM
Mạng THÀNH ĐẦU THỔ (đất trên vách)
Xương CON CỌP
Tướng tinh CO ...

Tử vi trọn đời Mậu Dần – Nam mạng

Sinh năm: 1938, 1998 và 2058

Cung CẤN
Trực KHAI
Mạng THÀNH ĐẦU THỔ (đất trên thành)
Khắc THIÊN THƯỢ ...