Hôm nay
Dương lịchÂm lịch
Tháng 11 năm 2019Tháng 10 năm 2019 (Kỷ Hợi)
14
18
Thứ Năm
Tuổi Mão
Ngày: Ất Mão, Tháng: Ất Hợi
Giờ: Bính Tý, Tiết : Lập đông
Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo
Giờ hoàng đạo, giờ tốt trong ngày
Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem ngày tốtLịch âm 2019

Tử vi ngày 8 tháng 3 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 8 tháng 3 năm 2019 tức ngày 3 tháng 2 năm 2019 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h – 5h), Thì ...

Tử vi ngày 7 tháng 3 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 7 tháng 3 năm 2019 tức ngày 2 tháng 2 năm 2019 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h – 1h), Dần ...

Tử vi ngày 6 tháng 3 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 6 tháng 3 năm 2019 tức ngày 1 tháng 2 năm 2019 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h – 1h), Sửu ...

Tử vi ngày 5 tháng 3 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 5 tháng 3 năm 2019 tức ngày 29 tháng 1 năm 2019 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h – 5h), Mã ...

Tử vi ngày 4 tháng 3 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 4 tháng 3 năm 2019 tức ngày 28 tháng 1 năm 2019 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h – 1h), Sử ...

Tử vi ngày 3 tháng 3 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 3 tháng 3 năm 2019 tức ngày 27 tháng 1 năm 2019 âm lịch, giờ hoàng đạo Sửu (1h – 3h), Th ...

Tử vi ngày 2 tháng 3 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 2 tháng 3 năm 2019 tức ngày 26 tháng 1 năm 2019 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h – 5h), Th ...

Tử vi ngày 1 tháng 3 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 1 tháng 3 năm 2019 tức ngày 25 tháng 1 năm 2019 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h – 1h), Dầ ...

Tử vi ngày 28 tháng 2 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 28 tháng 2 năm 2019 tức ngày 24 tháng 1 năm 2019 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h – 1h), S ...

Tử vi ngày 27 tháng 2 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 27 tháng 2 năm 2019 tức ngày 23 tháng 1 năm 2019 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h – 5h), M ...