Xem tuổi xung khắc chỉ dựa vào tứ hình xung có chuẩn không ?

Chia sẻ ngay

Trong 12 con giáp có những tuổi xung khắc với nhau. Nếu những tuổi này kết hợp với nhau sẽ không hạnh phúc, ngoài ra còn không thể thăng tiến được. Tuy nhiên để xem tuổi xung khắc chỉ dựa vào tứ hình xung có chuẩn không ? Chúng ta cùng đọc bài viết sau để có câu trả lời.

Tứ hành xung là chỉ xung theo cặp

Theo quy luật tương khắc ngũ hành, tử vi được chia thành 3 nhóm con giáp tứ hành xung:

– Dần Thân Tị Hợi,
– Thìn Tuất Sửu Mùi,
– Tý Ngọ Mão Dậu.

Trong đó Dần và Mão ứng với hành Mộc; Thân và Dậu ứng với hành Kim, Hợi và Tí ứng với hành Thủy, Ngọ và Tị ứng với hành Hỏa; còn lại Thìn, Tuất, Sửu và Mùi là hành Thổ.

Thế nhưng chúng ta cần phải biết rằng Kim Khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim cho nên thực chất ra chỉ là Dần xung với Thân, Mão xung với Dậu, Tị xung với Hợi, Tí xung với Ngọ chứ không có nghĩa là 4 con giáp trong cùng một nhóm thì xung lẫn nhau.

Thậm chí, có những trường hợp cùng một nhóm tứ hành xung nhưng vẫn hợp nhau như nhị hợp Thân – Tỵ, Dần – Hợi.

Tuy nhiên nếu chỉ mới xét tuổi khắc nhau chỉ thông qua tứ hành xung thì không hoàn toàn chuẩn xác mà xung khắc phải dựa vào mệnh nữa.

Xung khắc còn phải dựa vào mệnh

Sự xung khắc giữa các con giáp không đơn giản chỉ là xung khắc tứ hành xung mà còn xét xung khắc về mệnh. Có nghĩa là ngoài yếu tố địa chi ra thì phải dựa vào cả thiên can. Không phải bất kỳ người tuổi Thân nào cũng bị khắc với người tuổi Dần và tương tự với nhiều trường hợp khác.

Xét tính chất âm dương

Theo tự điển tử vi của Đắc Lộc đã phân chia tính chất âm dương như sau: Tí, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất thuộc dương; Sửu, Mão, Tị, Mùi, Dậu, Hợi thuộc âm. Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm là dương; Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý là âm.

Về ngũ hành

Về mặt ngũ hành, Giáp, Ất là hành Mộc; Bính, Đinh là hành Hỏa; Mậu, Kỷ là Thổ; Canh, Tân là Kim và Nhâm, Quý là Thủy.

Lục Thập Hoa Giáp được cấu thành dựa trên một nguyên tắc chính là can dương ghép với chi dương, can âm ghép với chi âm, nên mới có 60 năm, 60 hoa giáp. Và khi kết hợp can và chi sẽ tạo thành một năm thì năm đó sẽ mang một hành khác với cả can và cả chi, gọi là nạp âm Lục Thập Hoa Giáp.

Hai tuổi giáp sẽ chỉ thực sự xung khắc với nhau nếu mệnh tương khắc. Chẳng hạn như:

Tuổi Tỵ tương xung với tuổi Hợi, nhưng tuổi Kỷ Tỵ là nạp âm Mộc lại không xung với Kỷ Hợi nạp âm Mộc, hay như Quý Hợi nạp âm Thủy, Ất Hợi nạp âm Hỏa.

Như vậy theo phân tích ở trên thì xem tuổi xung khắc không chỉ dựa vào tứ hành xung. mà còn dựa vào xung khắc mệnh. Cho nên muốn xét chính xác 2 tuổi có xung khắc nhau hay không? thì chúng ta không nên chỉ xét xung khắc tứ hành xung mà ngoài ra còn phải xét về mệnh nữa thì kết quả sẽ chuẩn hơn.