Hướng sơn trong phong thủy ứng dụng tại những địa điểm nào?

Hướng sơn trong phong thuỷ hiện nay chủ yếu được ứng dụng tại bốn địa điểm sau: Căn nhà, giường, bàn viết và bếp đun.

p30

Ngoài việc phải tìm toạ hướng của căn nhà để phán định nó có phải là phong thuỷ trạch không, ta phải tìm phương hướng của giường ngủ, tức là khi ngủ đỉnh đầu hướng tới vị trí nào. Vị trí này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của bạn, bởi vì 1/3 thời gian của con người dùng để ngủ. Hướng bàn viết cũng quan trọng vì nó là nguồn gốc thu nhập tài lộc của bạn. Vị trí bếp đun trong nhà bếp đại diện cho nữ chủ nhân, vị trí này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và địa vị của nữ chủ nhân.

Loading...