Tại sao hai căn nhà liền kề nhau không được hợp thành một?

Thông hai căn nhà liền kề nhau để quy hoạch lại, kết cấu của nó sẽ thay đổi. Căn cứ vào nguyên lý cửu cung Phi Tinh, một căn phòng là một cửu cung. Sau khi thông hai căn nhà thì vẫn là một cửu cung. Nhưng tất cả các vị trí hung cát đều thay đổi theo kết cấu của căn nhà, vị trí Phi Tinh cũng phải tính toán lại.p24

Nếu thông nhà tầng trên với nhà tầng dưới thì vị trí cát hung của Phi Tinh sẽ không có biến đổi lớn. Nhưng nếu thông hai căn nhà cùng một tầng thì mọi vị trí Phi Tinh đều phải thay đổi. Hai căn nhà chuyển thành một, nhất định phải cẩn thận với vị trí của nhà bếp và nhà vệ sinh trước kia. Dù những vị trí đấy chuyển thành phòng ngủ hoặc phòng khách đều phải giữ sạch sẽ và không khí lưu thông được dễ dàng.

Loading...