Phong thủy học cũng có những hiểu lầm

Chia sẻ ngay

Phong thủy học truyền thống có rất nhiều những hiểu lầm, đồng thời sự hiểu lầm đó dẫn theo rất nhiều người yêu thích phong thủy.

1_oiod

Quan niệm sau cao trước thấp không nhất định là tốt, trong phong thủy học truyền thống, dương trạch lại xem xét tiền thấp hậu cao là tốt. Nhưng trong cuộc sống hiện thực thì không chỉ như vậy. Ngược lại, những căn hộ hậu cao tiền thấp thì làm cho thương đinh phá sản lại rất nhiều. Bởi vì những sơn hướng khác nhau, nguyên vận khác nhau, mức độ ảnh hưởng đối với căn nhà cũng không giống nhau. Có khi cần phải hậu cao tiến thấp, mà có lúc lại còn phải tiền cao hậu thấp mới cát lợi, nêu những đạo lý giao hiền khí vận không tinh thông, một khi đã mù quáng mà theo đuổi địa hình hậu cao tiền thấp hoặc tiền cao hậu thấp, thì không xảy ra việc mới là lạ! Tất nhiên cũng có nhiều người vận khí tốt, vô hình chung nguyên vận toà hướng lại đã phù hợp với bố trí phong thủy, thì chỉ có thể nói rằng đã được thần báo hộ rồi.

Rất nhiều người khi vừa nhìn hoàn bao thủy liên bắt đầu cảm thấy tự mừng thầm, bởi vì hoàn thủy bao tất có khí, hơn nửa rất nhiều điển tích truyền thống cũng có ghi lại việc hoàn bao thủy chủ tài lộc hưởng thông, phú quý dư già…Nhưng trên thực tế cuộc sống thì việc hoàn bao thủy (thủy vây lấy) lại không nhất định là hiển thị sự cát lợi. Bởi vì những nguyên vận khác nhau, sơn thủy mà đáng nhẽ phải chiếm vị trí đó cũng không phải là tương đồng nhau.