Trước cửa nhà được Thanh Long, Bạch Hổ ôm trọn gọi là gì?

Chia sẻ ngay

Không gian trước cửa nhà được Thanh Long, Bạch Hổ ôm trọn gọi là Chu Tước, có nơi gọi là Minh Đường.

Chu Tước còn có thể gọi là Phượng Hoàng hoặc Huyền Ô, nó là một trong tứ linh. Cũng giống như ba linh thú còn lại, nó xuất thân từ 28 vì tinh tú, đại diện cho 7 ngôi sao ở phía Nam: sao Tỉnh, sao Quỷ, sao Liễu, sao Tinh, sao Trương, sao Dực, sao Chẩn. Chu là màu đỏ, tượng trưng cho Hoả, hướng Nam thuộc Hoả còn gọi là Phượng Hoàng. Đồng thời, nó cũng có đặc tính trùng sinh từ trong Hoả (Phượng Hoàng niết bàn) giống như chim bất tử của hướng Tây, còn gọi là Phượng Hoàng lửa.

p67

Trong truyền thuyết, phượng là một loài chim vô cùng đẹp, giọng hót và tư thái của nó được phong là vua của các loài chim. Nó đem may mắn cho con người, đồng thời cũng có linh tính đặc biệt. Phượng Hoàng và Rồng là một đôi thú thần trong truyền thuyết. Rồng tượng trưng cho chí Dương, trước đây người ta cũng chia Phượng Hoàng ra làm hai phần Âm – Dương (Phượng là con đực, Hoàng là con cái). Sau khi được phối hợp cùng với Rồng thì nó đại diện cho thuần Âm.

Còn Huyền Ô là loài chim đại diện cho khởi tổ của các thương nhân. Vì thế, cho dù là Phượng Hoàng hay là Huyền Ô thì cũng đều phát triển theo sự phát triển của đạo giáo, biến chúng thành một con chim tước. Trước hết biến thành một tiên nữ nửa người nửa thú, truyền nhân binh pháp. Sau đó lại biến thành tiên nữ hoàn toàn có hình người. Do đó, thuyết tứ linh không thể không liên quan đến đạo giáo.