Chức năng hiện đại và ứng dụng của kỳ môn độn giáp

Bởi lẽ Kỳ môn Độn giáp là một môn biểu hiện từ trường của sự trao đổi thời gian không gian, thời kỳ phong kiến trước đây dùng việc điều binh khiển tướng dễ giành thắng lợi. Bây giờ, chúng ta lại dùng việc phán đoán cát phương của một thời gian nào đó để tăng thêm tỷ lệ thành công của sự việc như cầu tài, thi cử, cầu việc, cầu thầy thuốc, tìm manh mối, du lịch nước ngoài, vây bắt kẻ trộm… đều có hiệu quả rất tốt.

1

Ngoài ra, Kỳ môn Độn giáp dùng “Phi bàn thơi gian” để dự đoán tương lai có thể xem là một môn tuyệt diệu, xuất thần nhập thánh, nhanh chóng và chính xác. Nếu người nghiên cứu có thể nắm vững được những điều thần bí trong đó thì thật tuyệt vời. Tất nhiên, ngoài những điều nói ở trên, Kỳ môn Độn giáp còn có rất nhiều tác dụng khác và hiệu quả thu lượm cũng khác nhau.

Loading...