Xem tuổi kết hôn hợp nữ Mậu Dần 1998Xem tuổi kết hôn là một trong những công việc cực kỳ quan trọng khi các bạn có ý định tiến tới kết hôn với bạn đời của mình. Tử Vi Khoa Học sẽ cho bạn biết sự xung hợp giữ các tuổi, kết hôn với tuổi nào thì sẽ có cuộc sống hạnh phúc, kết hôn với tuổi nào thì sẽ gặp đại kỵ từ đó để các bạn xem xét tuổibạn đời của bạn.

Tử Vi Khoa Học sẽ tổng hợp lại sự xung hợp giữa các tuổi thông qua các tiêu chí: Mệnh, Thiên can, Địa Chi, Cung mệnh (bát trạch nhân duyên) và Thiên mệnh năm sinh đưa ra kết luận để bạn chọn tuổi kết hôn hợp với mình.

Ngoài ra bạn có thể xem ngày cưới tốt để tiến hành nap tài, ăn hỏi cho tuổi vợ chồng, xem bói tình yêu hai bạn.

Hướng dẫn chọn tuổi kết hôn

- Bạn chọn năm sinh bạn (Âm lịch)
- Bạn chọn giới tính bạn
- Nhấn Xem tuổi kết hôn để xem tuổi nào hợp với bạn nhất ?.

Quy ước: Nếu Tốt một khía cạnh cộng 2 điểm, Bình được cộng 1 điểm và xấu sẽ không được cộng điểm.
(Chú ý: Chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ và ngược lại)
Điểm càng cao càng tốt

Chọn năm sinh bạn (Âm lịch): Nam Nữ

Thông tin chi tiết nữ tuổi Mậu Dần 1998

Năm sinh của bạn Thông tin chung
1998 Năm : Mậu Dần
Mệnh : Thành Đầu Thổ
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Kết quả xem hợp tuổi kết hôn nữ tuổi Mậu Dần 1998

Những tuổi nam (màu xanh) hợp với bạn:
Năm sinh nam Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1983 Thành Đầu Thổ - Đại Hải Thủy   =>  Tương khắc Mậu - Quý  =>  Tương sinh Dần - Hợi  =>  Lục hợp Tốn - Cấn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Mộc - Thổ => Tương khắc 4
1984 Thành Đầu Thổ - Hải Trung Kim   =>  Tương sinh Mậu - Giáp  =>  Tương khắc Dần - Tý  =>  Bình Tốn - Đoài  =>  Lục sát  (không tốt) Mộc - Kim => Tương khắc 3
1985 Thành Đầu Thổ - Hải Trung Kim   =>  Tương sinh Mậu - Ất  =>  Bình Dần - Sửu  =>  Bình Tốn - Càn  =>  Hoạ hại  (không tốt) Mộc - Kim => Tương khắc 4
1986 Thành Đầu Thổ - Lộ Trung Hỏa   =>  Tương sinh Mậu - Bính  =>  Bình Dần - Dần  =>  Tam hợp Tốn - Khôn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Mộc - Thổ => Tương khắc 5
1987 Thành Đầu Thổ - Lộ Trung Hỏa   =>  Tương sinh Mậu - Đinh  =>  Bình Dần - Mão  =>  Bình Tốn - Tốn  =>  Phục vị  (tốt) Mộc - Mộc => Bình 7
1988 Thành Đầu Thổ - Đại Lâm Mộc   =>  Tương khắc Mậu - Mậu  =>  Bình Dần - Thìn  =>  Bình Tốn - Chấn  =>  Diên niên  (tốt) Mộc - Mộc => Bình 5
1989 Thành Đầu Thổ - Đại Lâm Mộc   =>  Tương khắc Mậu - Kỷ  =>  Bình Dần - Tỵ  =>  Tam hình Tốn - Khôn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Mộc - Thổ => Tương khắc 1
1990 Thành Đầu Thổ - Lộ Bàng Thổ   =>  Bình Mậu - Canh  =>  Bình Dần - Ngọ  =>  Tam hợp Tốn - Khảm  =>  Sinh khí  (tốt) Mộc - Thủy => Tương sinh 8
1991 Thành Đầu Thổ - Lộ Bàng Thổ   =>  Bình Mậu - Tân  =>  Bình Dần - Mùi  =>  Bình Tốn - Ly  =>  Thiên y  (tốt) Mộc - Hỏa => Tương sinh 7
1992 Thành Đầu Thổ - Kiếm Phong Kim   =>  Tương sinh Mậu - Nhâm  =>  Tương khắc Dần - Thân  =>  Lục xung Tốn - Cấn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Mộc - Thổ => Tương khắc 2
1993 Thành Đầu Thổ - Kiếm Phong Kim   =>  Tương sinh Mậu - Quý  =>  Tương sinh Dần - Dậu  =>  Bình Tốn - Đoài  =>  Lục sát  (không tốt) Mộc - Kim => Tương khắc 5
1994 Thành Đầu Thổ - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương sinh Mậu - Giáp  =>  Tương khắc Dần - Tuất  =>  Tam hợp Tốn - Càn  =>  Hoạ hại  (không tốt) Mộc - Kim => Tương khắc 4
1995 Thành Đầu Thổ - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương sinh Mậu - Ất  =>  Bình Dần - Hợi  =>  Lục hợp Tốn - Khôn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Mộc - Thổ => Tương khắc 5
1996 Thành Đầu Thổ - Giang Hạ Thủy   =>  Tương khắc Mậu - Bính  =>  Bình Dần - Tý  =>  Bình Tốn - Tốn  =>  Phục vị  (tốt) Mộc - Mộc => Bình 5
1997 Thành Đầu Thổ - Giang Hạ Thủy   =>  Tương khắc Mậu - Đinh  =>  Bình Dần - Sửu  =>  Bình Tốn - Chấn  =>  Diên niên  (tốt) Mộc - Mộc => Bình 5
1998 Thành Đầu Thổ - Thành Đầu Thổ   =>  Bình Mậu - Mậu  =>  Bình Dần - Dần  =>  Tam hợp Tốn - Khôn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Mộc - Thổ => Tương khắc 4
1999 Thành Đầu Thổ - Thành Đầu Thổ   =>  Bình Mậu - Kỷ  =>  Bình Dần - Mão  =>  Bình Tốn - Khảm  =>  Sinh khí  (tốt) Mộc - Thủy => Tương sinh 7
2000 Thành Đầu Thổ - Bạch Lạp Kim   =>  Tương sinh Mậu - Canh  =>  Bình Dần - Thìn  =>  Bình Tốn - Ly  =>  Thiên y  (tốt) Mộc - Hỏa => Tương sinh 8
2001 Thành Đầu Thổ - Bạch Lạp Kim   =>  Tương sinh Mậu - Tân  =>  Bình Dần - Tỵ  =>  Tam hình Tốn - Cấn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Mộc - Thổ => Tương khắc 3
2002 Thành Đầu Thổ - Dương Liễu Mộc   =>  Tương khắc Mậu - Nhâm  =>  Tương khắc Dần - Ngọ  =>  Tam hợp Tốn - Đoài  =>  Lục sát  (không tốt) Mộc - Kim => Tương khắc 2
2003 Thành Đầu Thổ - Dương Liễu Mộc   =>  Tương khắc Mậu - Quý  =>  Tương sinh Dần - Mùi  =>  Bình Tốn - Càn  =>  Hoạ hại  (không tốt) Mộc - Kim => Tương khắc 3
2004 Thành Đầu Thổ - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương khắc Mậu - Giáp  =>  Tương khắc Dần - Thân  =>  Lục xung Tốn - Khôn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Mộc - Thổ => Tương khắc 0
2005 Thành Đầu Thổ - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương khắc Mậu - Ất  =>  Bình Dần - Dậu  =>  Bình Tốn - Tốn  =>  Phục vị  (tốt) Mộc - Mộc => Bình 5
2006 Thành Đầu Thổ - Ốc Thượng Thổ   =>  Bình Mậu - Bính  =>  Bình Dần - Tuất  =>  Tam hợp Tốn - Chấn  =>  Diên niên  (tốt) Mộc - Mộc => Bình 7
2007 Thành Đầu Thổ - Ốc Thượng Thổ   =>  Bình Mậu - Đinh  =>  Bình Dần - Hợi  =>  Lục hợp Tốn - Khôn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Mộc - Thổ => Tương khắc 4
2008 Thành Đầu Thổ - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương sinh Mậu - Mậu  =>  Bình Dần - Tý  =>  Bình Tốn - Khảm  =>  Sinh khí  (tốt) Mộc - Thủy => Tương sinh 8
2009 Thành Đầu Thổ - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương sinh Mậu - Kỷ  =>  Bình Dần - Sửu  =>  Bình Tốn - Ly  =>  Thiên y  (tốt) Mộc - Hỏa => Tương sinh 8
2010 Thành Đầu Thổ - Tùng Bách Mộc   =>  Tương khắc Mậu - Canh  =>  Bình Dần - Dần  =>  Tam hợp Tốn - Cấn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Mộc - Thổ => Tương khắc 3
2011 Thành Đầu Thổ - Tùng Bách Mộc   =>  Tương khắc Mậu - Tân  =>  Bình Dần - Mão  =>  Bình Tốn - Đoài  =>  Lục sát  (không tốt) Mộc - Kim => Tương khắc 2
2012 Thành Đầu Thổ - Trường Lưu Thủy   =>  Tương khắc Mậu - Nhâm  =>  Tương khắc Dần - Thìn  =>  Bình Tốn - Càn  =>  Hoạ hại  (không tốt) Mộc - Kim => Tương khắc 1
2013 Thành Đầu Thổ - Trường Lưu Thủy   =>  Tương khắc Mậu - Quý  =>  Tương sinh Dần - Tỵ  =>  Tam hình Tốn - Khôn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Mộc - Thổ => Tương khắc 2

Xem tuổi kết hôn các tuổi khác