xem ngày giờ nhập trạch tháng 11âm lịch 2016Tôi sn 1983, vợ tôi sn 1984, xin cho biết tháng 11âm lịch 2016 trong khoảng từ đầu tháng tới ngày 15 thì ngày giờ nào có thể nhập trạch ạ? Xin cám ơn