xem lại hộ tôi ngày 8-8-2016 amm lịch nhé.ngày 8-8-2016 âm lịch.TỴ Minh đường- Hoàng đạo Nguyệt tài- Minh đức- Tuế hợp- Cát Khánh- Tục thế Thiên ôn- Địa tăc- Nhân cách- Thổ cầm- Huyết kỵ- Đa hoa   

1 trả lời

Đăng công bố
Tử Vi Khoa Học Tử Vi Khoa Học Chuyên gia 09/09/2016

Chào bạn, bạn muốn xem gì vậy bạn?

#1