Tôi năm 2016 sẽ sinh con. Họ nói nếu sinh 2016 thì trùng tuổi bố nên không hợp phải bán con cho bà ngoại có đúng khôngTôi năm 2016 sẽ sinh con. Họ nói nếu sinh 2016 thì trùng tuổi bố nên không hợp phải bán con cho bà ngoại có đúng không