sinh ngaỳ20/10/1984 colàm nha năm 2017 dươc không3 trả lời

Đăng công bố
Tử Vi Khoa Học Tử Vi Khoa Học Chuyên gia 10/12/2016

Chào bạn, đối với tuổi Giáp Tý 1984, năm Đinh Dậu 2017 không phạm Tam Tai, Hoang Ốc, Kim Lâu có thể tiến hành khởi công làm nhà thuận lợi bạn nhé. Thân ái.

#1
Đăng công bố
Huong 11/12/2016

Hỏi làm nhà

#2
Đăng công bố
Huong 27/12/2016

đông thô

#3