làm nhàtôi sinh ngày 7/ 5/ 75 AL. Dự tính ngày mồng 6/12 năm Bính Thân động thổ làm nhà có được không?