Hỏi xem từ vi trọn đờiMÌnh là nữ sinh 5h chiều  ngày 25/11/1977 Âm Lịch. Xem giúp mình tổng quát với nhé!