Em muốn hỏi về công danh và tình duyện ạEm là nam.sinh vào 21h30 ngày 27/05/1990 dương lịch ạ.Mong thầy giúp em xem về công danh và tình duyên ạ. Em cảm ơn