Con sinh ngày 30/1/1997 âm lịch bạn trai con sinh 17/4/1993, bọn con có dự tính là sang năm thì tiến tới hôn nhân, nhưng phạm vào cung tuyệt mệnh nên gia đình không cho phép, xin thầy chỉ cho con cách hoá giải tuyệt mệnh ạ, con xin cảm ơn


Con sinh ngày 30/1/1997 âm lịch bạn trai con sinh 17/4/1993, bọn con có dự tính là sang năm thì tiến tới hôn nhân, nhưng phạm vào cung tuyệt mệnh nên gia đình không cho phép, xin thầy chỉ cho con cách hoá giải tuyệt mệnh ạ, con xin cảm ơn