Cho mình hỏi ngày hôm nay mua xe được không


cho mình hỏi mình sinh ngày 12/04/1993 và vợ sinh ngày 10/07/1993 ( dương lịch ) hôm nay ngày 14/12/2015 ( 4/11/2015) có mua được xe máy không và nên mua ào giờ nào