cho em hỏi năm bao nhiêu tuổi thì em lấy chồng?

nguyễn thị hảo sinh ngày 3/3/1992 âm lịch,giờ dậu