Tử Vi

Tử vi thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2015

Tử vi thứ năm ngày 24/9/2015. Âm lịch: Ngày 12 (Quý Mão) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Thu phân Can chi khắc ngày (xấu): Tân Dậu – Đinh Dậu – Đinh Mão Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão – Đinh Mão ...

Tử vi thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2015

Tử vi thứ tư ngày 23/9/2015. Âm lịch: Ngày 11 (Nhâm Dần) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Thu phân Can chi khắc ngày (xấu): Canh Thân – Bính Thân – Bính Dần Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão – Đinh ...

Tử vi thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2015

Tử vi thứ ba ngày 22/9/2015. Âm lịch: Ngày 10 (Tân Sửu) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Bạch lộ Can chi khắc ngày (xấu): Quý Mùi – Đinh Mùi – Ất Dậu – Ất Mão Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão ...

Tử vi thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2015

Tử vi thứ hai ngày 21/9/2015. Âm lịch: Ngày 9 (Canh Tý) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Bạch lộ Can chi khắc ngày (xấu): Nhâm Ngọ – Bính Ngọ – Giáp Thân – Giáp Dần Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão ...

Tử vi chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2015

Tử vi chủ nhật ngày 20/9/2015. Âm lịch: Ngày 8 (Kỷ Hợi) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Bạch lộ Can chi khắc ngày (xấu): Tân Tỵ – Đinh Tỵ. Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão – Đinh Mão – Tân Mùi ...

Tử vi thứ bảy ngày 19 tháng 9 năm 2015

Tử vi thứ bảy ngày 19/9/2015. Âm lịch: Ngày 7 (Mậu Tuất) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Lưu tiên, Tiết khí: Bạch lộ Can chi khắc ngày (xấu): Canh Thìn – Bính Thìn Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão – Đinh Mão – Tân Mùi ...

Tử vi thứ sáu ngày 18 tháng 9 năm 2015

Tử vi thứ sáu ngày 18/9/2015. Âm lịch: Ngày 6 (Đinh Dậu) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Bạch lộ Can chi khắc ngày (xấu): Ất Mão – Quý Mão Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão – Đinh Mão – Tân Mùi ...

Tử vi thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2015

Tử vi thứ năm ngày 17/9/2015. Âm lịch: Ngày 5 (Bính Thân) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Bạch lộ Can chi khắc ngày (xấu): Giáp Dần – Nhâm Thân – Nhâm Tuất – Nhâm Thìn Can chi khắc tháng (xấu): K ...

Tử vi thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2015

Tử vi thứ tư ngày 16/9/2015. Âm lịch: Ngày 4 (Ất Mùi) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Bạch lộ Can chi khắc ngày (xấu): Kỷ Sửu – Quý Sửu – Tân Mão – Tân Dậu Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão – ...

Tử vi thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2015

Tử vi thứ ba ngày 15/9/2015. Âm lịch: Ngày 3 (Giáp Ngọ) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Bạch lộ Can chi khắc ngày (xấu): Mậu Tý – Nhâm Tý – Canh Dần – Nhâm Dần Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão ...

Tử vi thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2015

Tử vi thứ hai ngày 14/9/2015. Âm lịch: Ngày 2 (Quý Tỵ) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Bạch lộ Can chi khắc ngày (xấu): Ðinh Hợi – Ất Hợi – Đinh Mão Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão – Đinh Mão ...

Tử vi chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2015

Tử vi chủ nhật ngày 13/9/2015. Âm lịch: Ngày 1 (Nhâm Thìn) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Lưu tiên, Tiết khí: Bạch lộ Can chi khắc ngày (xấu): Bính Tuất – Giáp Tuất – Bính Dần Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão – Đinh ...

Tử vi thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2015

Tử vi thứ bảy ngày 12/9/2015. Âm lịch: Ngày 30 (Tân Mão) tháng 7 (Giáp Thân) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Bạch lộ Can chi khắc ngày (xấu): Quý Dậu – Kỷ Dậu – Ất Sửu – Ất Mùi Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Dần ...

Tử vi thứ sáu ngày 11 tháng 9 năm 2015

Tử vi thứ sáu ngày 11/9/2015. Âm lịch: Ngày 29 (Canh Dần) tháng 7 (Giáp Thân) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Bạch lộ Can chi khắc ngày (xấu): Nhâm Thân – Mậu Thân – Giáp Tý – Giáp Ngọ Can chi khắc tháng (xấu): Mậu ...

Tử vi thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2015

Tử vi thứ năm ngày 10/9/2015. Âm lịch: Ngày 28 (Kỷ Sửu) tháng 7 (Giáp Thân) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Bạch lộ Can chi khắc ngày (xấu): Ðinh Mùi – Ất Mùi Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Dần – Bính Dần – Canh Ng ...

Tử vi thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2015

Tử vi thứ tư ngày 9/9/2015. Âm lịch: Ngày 27 (Mậu Tý) tháng 7 (Giáp Thân) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Bạch lộ Can chi khắc ngày (xấu): Bính Ngọ – Giáp Ngọ Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Dần – Bính Dần – Canh Ngọ ...