Chọn ngày (dương lịch):
Dương Lịch
Thứ 6 - Ngày 24  - Tháng 2  - Năm 2017
Âm Lịch
Mồng 28/1 - Ngày :  Nhâm Ngọ  -   Tháng: Nhâm Dần  -  Năm: Đinh Dậu
Ngày : Hắc đạo [Bạch Hổ]  -  Trực : Định  -  Lục Diệu : Xích khấu -  Tiết khí : Vũ thủy
Can khắc chi xung với ngày (xấu) : Giáp Tý - Canh Tý - Bính Tuất - Bính Thìn
Can khắc chi xung với tháng (xấu) : Canh Thân - Bính Thân - Bính Dần
Giờ hoàng đạo : Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)

Tử vi thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 15 (Canh Ngọ) t ...

Tử vi thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 14 (Kỷ Tỵ) thán ...

Tử vi thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 13 (Mậu Thìn) t ...

Tử vi thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 12 (Đinh Mão) th ...

Tử vi thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 11 (Bính Dần) th ...

Tử vi thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 10 (Ất Sửu) thá ...

Tử vi chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 9 (Giáp Tý) thá ...

Tử vi thứ bảy ngày 8 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ bảy ngày 8 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 8 (Quý Hợi) thán ...

Tử vi thứ sáu ngày 7 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ sáu ngày 7 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 7 (Nhâm Tuất) th ...

Tử vi thứ năm ngày 6 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ năm ngày 6 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 6 (Tân Dậu) thán ...

Tử vi thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 5 (Canh Thân) thá ...

Tử vi thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 4 (Kỷ Mùi) tháng ...

Tử vi thứ hai ngày 3 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ hai ngày 3 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 3 (Mậu Ngọ) thán ...

Tử vi chủ nhật ngày 2 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi chủ nhật ngày 2 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 2 (Đinh Tỵ) thá ...

Tử vi thứ bảy ngày 1 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ bảy ngày 1 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 1 (Bính Thìn) th ...

Tử vi thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2016

Xem tử vi thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 30 (Ất Mão) thán ...