hỏi năm sinh con

Chồng ất sửu 85 vợ kỷ tỵ 89 sinh con năm 2018 hay 2019 có tốt không, nên sinh năm nào là tốt nhất ạ.

  1. A 07/03/2017
    Chồng ất sửu 85 vợ kỷ tỵ 89 sinh con năm 2018 hay 2019 có tốt không, nên sinh năm nào là tốt nhất ạ.